Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

Hier vind u meer informatie over het bestuur en de vereniging.